Pred stoletjem, domoljubno dejanje Forminčank

Formin, 5. februar 1918. Dokument s podpisanih 119 Forminčank. Gre za seznam oziroma podpise odpori Majniške deklaracije. Enega izmed največjih domoljubnih dejanj za slovensko osamosvojitev izpod tujega jarma. Šlo je proti koncu prve svetovne vojne. Avstro Ogrska je še obstajala. Podpisnice na tej listi so bile izključno ženske iz Formina. Takrat je bilo na slovenskih tleh po štetju cca 1.300.000 Slovencev. Od tega jih je deklaracijo podpisalo komaj cca 200.000. Dokument je nastal 5. februarja 1918. Original se hrani v Škofijskih arhivih. Izjava: “Podpisane žene in dekleta iz občine Formin se v popolnem obsegu pridružujemo deklaraciji Jugoslovanskega kluba z dne 30. maja 1917 ter ob enem z globoko hvaležnostjo pozdravljamo neumorni trud sv. Očeta Benedikta XV. In našega presvetlega cesarja Karla I. za skorajšnji mir. Izrekamo pa tem potom tudi svoje neomajno zaupanje in hvaležnost Jugoslovanskemu klubu.”
Izjava Forminčank:

Majniška deklaracija

Originalni dokument z vsemi podpisi žensk iz Formina: