Vaški odbor

VAŠKI ODBOR FORMIN (formininfo@gmail.com):

Glede zadolžitev je na načelni ravni dogovorjeno sledeče:

  • Denis Kolarič: predsednik VO Formin ( vodenje in koordinacija VO; posredovanje vlog, predlogov in zahtev; izoblikovanje nastopajočih na vaški olimpijadi; posodabljanje in urejanje spletne strani ter obveščanje vaščanov; področje financ);
  • Stanislav Rižnar: podpredsednik in tajnik VO Formin (področje gospodarstva; vodenje zapisnikov na sejah in sestankih vaščanov; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – O KRAJU FORMIN);
  • Lea Žnidarič: namestnik tajnika VO Formin (področje kmetijstva; vodenje zapisov ob odsotnosti tajnika; tajniško administrativno poslovanje; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – KMETIJSTVO);
  • Tadej Cimerman: član VO (področje gasilstva – hidrantno omrežje, požarna preventiva, ter operativno delovanje in zadolžitve; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – PGD FORMIN);
  • Mirko Klovar: član VO (športno področje; področje javne infrastrukture; področje okolja in prostora; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja – KORANTI FORUM);
  • Dušan Leben: član VO (področje prometa in infrastrukture; področje kulture in turizma; zadolžitve na območju SOKOV Mlin; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja);
  • Emil Kovačec: član VO (področje negospodarstva; priprava ob prireditvah VO, ter priprava jestvin; skrb za ažurnost podatkov na internetni strani s svojega področja).