Koranti Forum

Ustanovni občni zbor Društva Koranti Forum datira na 11. januar 2001. Takratnih 18 ustanovnih članov je zastavilo smernice, cilje in prizadevanja v smislu ohranjanja pustnega lika koranta. Skupina je v neformalni obliki delovala že vrsto let prej, a potrebe in namere skupinskega udejstvovanja so privedle do uradne, društvene podobe.

Matična knjiga članstva izkazuje 57 članov, ki v pretežni meri izhajajo iz Formina, preostali del članstva pa prihaja iz okoliških vasi občine Gorišnica. Društvo Koranti Forum s svojim delovanjem, prikazom korantovega obredja ohranja dediščino prednikov, njihovo tradicijo in običaje. Prvenstvena naloga društva je zagotoviti avtohtono in etnografsko podobo koranta, njegov lik in poslanstvo ter prispevati k prepoznavnosti kraja iz katerega korant izhaja.

Lik koranta predstavlja velik prispevek k ohranitvi kulturne dediščine in etnografske zapuščine ter doprinaša k rasti lokalne in državne kulture. Korant s svojo edinstvenostjo in enkratnostjo pooseblja t.i. demonski lik, ki s svojo pojavnostjo, obredjem, odganja slabo, zlo ter vabi k prebujenju dobrega, pozitivnega, pomladnega, kliče po radosti in veselju. Vsepovsod žanje občudovanje, spoštovanje, ljudje ga poznajo domala po vsem svetu, predstavlja enkratno promocijo naše domovine. 

Društvo Koranti Forum seje in širi poslanstvo pomladi, gostuje širom Slovenije, ohranja tradicijo korantovega obredja od svečnice do pepelnice, obhodov v domači vasi in širšem lokalnem okolju, kjer je duh koranta izrazito pristen in domač.

Društvo deluje po naslednjih načelih:

 • skrbi za popularizacijo ohranitve pustnega lika koranta in drugih tipičnih mask značilnih za lokalno okolje,
 • ohranja korantov lik v svoji avtohtoni podobi in skrbi, da njegovo obredje sledi tradiciji obhoda domače vaši in širše lokalne skupnosti ,,od vrat do vrat,,
 • v smislu popularizacije etnografske dediščine in obče zavesti o identiteti domačega kraja, organizira in izvede sejem korantove opreme in razstavo etnografskih likov,
 • prireja srečanja ljubiteljev kurentovanja, ljudskih običajev in pustnih šeg,
 • krepi delovanje članstva na raznovrstnih kulturnih prireditvah, nastopih, povorkah in karnevalih,
 • razvija in vzpodbuja množičnost članstva v društvu,
 • razvija in krepi stike z drugimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki zasledujejo podobne interese,
 • skrbi, da društveno delovanje prispeva k prepoznavnosti in promociji lokalne skupnosti,
 • neguje in razvija kulturno zavest pri mladih članih in jih navaja na aktivno delovanje v društvu,
 • organizira strokovno ekskurzijo v kontekstu kulturne tematike in smislu mreženja s sorodnimi kulturnimi društvi,
 • izvede društveno srečanje in krepi članstvo na rednih sestankih društva,
 • izvede redni občni zbor,
 • pomladno poslanico prebujenja prenese matični občini, šoli in vrtcu ter na osrednji občinski ploščadi pozdravi lokalno prebivalstvo,
 • ureja društveni album in kroniko v katero se vlagajo in arhivirajo pomembnejše fotografije iz gostovanj, skupinskih fotografiranj ter obiskov prireditev,
 • nabavlja promocijski material za prepoznavnost društva (koledarji, društvene jakne, kape in majice z grbom in motivom društva),
 • nabavlja, popravlja ter izmenjuje društvene rekvizite,
 • širi in krepi osebnostno zavest glede etnografskega izročila,
 • na vaški ravni v smislu prepoznavnosti domačega kraja in izvedbenih zadolžitev aktivno in tvorno sodeluje z VO Formin in PGD Formin.

Robert Marin (predsednik NO Društva Koranti Forum)