PGD Formin

 • Ime društva: Prostovoljno gasilsko društvo Formin
 • Naslov: Formin 44/a, 2272 Gorišnica
 • e-mail: pgdformin@gmail.com
 • Davčna št. društva :81279191
 • Transakcijski račun: 04202 – 0000611716 (KBM d.d.)
 • Leto ustanovitve: 1936
 • Predsednik društva: Stanislav Rižnar
 • Namestnik predsednika društva: Mirko Klovar
 • Poveljnik društva: Danilo Zebec
 • Namestnik poveljnika društva: Alen Bratuša
 • Tajnik društva: Ervin Horvat
 • Članstvo: 173 članov
 • Članstvo operativne enote: 33 članov
 • Priznanje: Plamenica Gasilske zveze Slovenije II. stopnje, Gasilsko odlikovanje GZ Slovenija II. stopnje
 • Upravni odbor: 13 članov,
 • Nadzorni odbor: 5 članov,
 • Disciplinska komisija: 3 člani

Vaško gasilski dom Formin z dograjenim funkcionalnim nadstreškom in odprtim žarom služi utripu vaškega, družabnega in društvenega delovanja. Domski prostori z okolico omogočajo najrazličnejša srečanja, praznovanja, obletnice, piknik izvedbe, športno rekreacijo, gasilske prireditve in usposabljanje gasilcev. Dom se nenehno posodablja, preureja, v njega je vloženo ogromno prostovoljnega in humanitarnega dela, je stičišče in središče vaškega in družabenega življenja. Vzgledno urejena in vzdrževana okolica s pripadajočimi športnimi objekti (igrišče za mali nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče), otroškimi igrali, prostorom za viseče kegljanje služi športnim aktivnostim in preživljanju prostega časa. Na kompleksu doma veljajo pravila Hišnega reda Vaško gasilskega doma Formin.

Gasilski dom z vozili