PGD Formin

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA:

 • Ime društva: Prostovoljno gasilsko društvo Formin
 • Naslov: Formin 44/a, 2272 Gorišnica
 • Predsednik društva: Cimerman Tadej
 • Poveljnik društva: Cafuta Klemen

 • Priznanje: Plamenica Gasilske zveze Slovenije II. stopnje, Gasilsko odlikovanje GZ Slovenija III. stopnje, Listina Občine Gorišnica
 • Članstvo: pionirji (25), mladinci (27), pripravniki (6), operativni gasilci (30), veterani (24), člani (85), podporni član (4)


Prostovoljno gasilsko društvo Formin je prostovoljno, samostojno in nepolitično združenje občanov, ki opravlja humanitarno gasilsko dejavnost in v skladu preventivnih in operativnih nalog izvaja varstvo pred požarom, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje na območju naselja Formin in naselij občine Gorišnica. Društvo vzgaja in usposablja mladino in člane društva za izvajanje gasilske dejavnosti ter v smislu operativnega, gospodarskega, družabnega in športnega udejstvovanja skrbi, da se člani vključujejo v izvedbo društvenih aktivnosti.

PGD Formin, takratna Prostovoljna gasilska četa Formin je bila v smislu velik potreb po zagotavljanju požarne varnosti, vaškega sodelovanja in načel sopomoči ustanovljena 22. marca 1936 z velikim rekom: »V bratski slogi in ljubezni družimo moči naše vasi.«

Skozi kolesje časa je društvo v luči pokončne drže, neomajne predanosti sočloveku in tovariškega povezovanja zgradilo humanitarno organizacijo, ki s predanim delom, z vzpostavitvijo pristnih medosebnih prijateljskih vezi, držo napredka, medgeneracijsko povezanostjo in solidarnostjo skrbi in udejanja načela gasilske organizacije. PGD Formin se je razvilo v prepoznaven, napreden in razvojen deležnik skupnosti. Društvo se je posodobilo v vseh segmentih razvoja, z obnovljenim gasilskim domom, potrebno opremo, usposobljenostjo operativnega članstva je postalo nosilec družabno vaškega življenja.

Gasilski dom se nenehno posodablja in modernizira, s funkcionalnim nadstreškom in pokritim žarom služi utripu in stičišču vaškega, lokalnega, družabnega in društvenega delovanja. Urejena in vzdrževana okolica s pripadajočimi objekti (igrišče za nogomet, košarko, prostor za viseče kegljanje) služi športnim aktivnostim in preživljanju prostega časa. Domske prostore z nadstrešnico in pokritim žarom je možno tudi najeti za individualna srečanja in praznovanja. Na fasadi gasilskega doma je vzpostavljena AED točka (defibrilator).

Izpostavljene aktivnosti in dogodki društva:

 • vzdrževanje, urejanje in posodabljanje vaško gasilskega doma z okolico,
 • oddajanje gasilskega doma, vključno z nadstreškom in žarom,
 • priprava in udeležba na gasilskih tekmovanjih,
 • izvedba rednega občnega zbora,
 • organizacija prireditve ob dnevu žena,
 • spomladanska čistilna akcija,
 • pečenje rib v velikonočnem času,
 • postavitev prvomajskega drevesa,
 • pomoč in podpora mladinskemu aktivu pri izvedbi tradicionalnega turnirja v malem nogometu,
 • izvedba miklavževanja in obdaritve otrok,
 • pohod po krožni sprehajalni poti Formin, vključno s srečanjem vaščanov in družabnim piknikom,
 • družabno srečanje in praznovanje ob zaključku leta,
 • sodelovanje z društvi GZ Gorišnica in drugimi gasilskimi organizacijami,
 • sodelovanje s prijateljskimi društvi in realizacija meddruštvenega srečanja (PGD Dornberk, PGD Maribor Studenci, PGD Destrnik, PGD Osek),
 • izvedba društvenega gasilskega tabora mladine ter priprava, usposabljanje in udeležba gasilske mladine na taboru GZ Gorišnica,
 • v luči prepoznavnosti domačega kraja in navezujočih zadanih nalog izvaja tvorno in aktivno sodelovanje z VO Formin in Društvom Koranti Forum.

Gasilski dom z vozili