Zgodovina PGD Formin

USTANOVNI ČLANI Prostovoljne gasilske čete Formin (22. marec 1936)  
 • ALOJZ BRODNJAK (načelnik),
 • IVAN SISINGER (poveljnik),
 • JANEZ VOGLAR (blagajnik),
 • JANEZ VENTA (tajnik),
 • CIRIL BRODNJAK,
 • IVAN BRATUŠA,
 • FRANC HORVAT,
 • JOŽEF KOLARIČ st.,
 • ANTON KOLARIČ,
 • JOŽEF KELENC ml.,
 • FRANC KOVAČEC,
 • VALENTIN KOVAČEC,
 • IVAN LEBEN,
 • IVAN POHOREC,
 • MARTIN PLOHL,
 • MIHA PUKŠIČ,
 • LUDVIK MURŠIČ,
 • VIKTOR SOK,
 • FRANC ŠKOFIČ,
 • FERDO TRUNK,
 • JOŽEF TRUNK,
 • MARTIN VOGLAR,
 • MARTIN ZAGORŠEK.

KRONIKA PGD FORMIN 

Velike potrebe in življenjska nuja so narekovale, da je skupina 18 pogumnih in požrtvovalnih mož zasledovala rek in načelo ,,v bratski slogi in ljubezni družimo moči naše vasi,, ter 22. marca 1936 ustanovila Prostovoljno gasilsko četo Formin. Takoj po ustanovitvi čete je vzniknila pobuda za nabavo prve motorne brizgalne ILO in 85 m cevi. Izvedba vaške tombole in veselice, predvsem pa naklonjenost in posluh širše okolice so prispevali k uresničitvi zastavljene nabave ter 1. avgusta 1937 k slovesni predaji motorne brizgalne. Prvotno je bilo orodje in oprema nameščeno in shranjeno pri načelniku gasilske čete, hitro pa so stekle aktivnosti za izgradnjo gasilskega orodišča in doma. Velikodušnost dobrovoljnih ljudi je privedla k izgradnji gasilskega doma. Po končani vojni vihri je društvo nabavilo prvo vozilo in sicer 5 tonski tovorni avtomobil Ford, katerega so preuredili za prevoz opreme in gasilskega moštva. Potrebe so narekovale razširitev gasilskega orodišča, zato so stekle akcije zbiranja denarnih sredstev in gradbenega materiala. 13. avgusta 1961 je bila slavnostna otvoritev gasilskega doma, leto kasneje pa je bil v sklopu 25. obletnice društva razvit društveni prapor. Veliko truda in angažiranosti se je vlagalo v izobraževanje in izoblikovanje celostne podobe gasilcev, vršile so se številne društvene prireditve, tombole, ki so prispevale k finančnemu preživetju društva. Tehnika je napredovala, društvo je nabavilo novo motorno brizgalno Rosenbaure 8/8 ter gasilsko vozilo IMV Moris. Ob izgradnji HE Formin se je ponudila priložnost, da se obstoječe delovišče in skladišče lahko spremeni v novi, večji gasilski dom. Pričela se je preureditev delovišča, izvedena so bila dograditvena in preureditvena dela, zgradili so se prizidki za garaže in sanitarije. Navkljub velikemu finančnemu zalogaju izgradnje novega gasilskega doma, je društvo zmoglo še dodatno investicijo ter leta 1977 nabavilo novo orodno vozilo TAM 60 F5. Napredek tehnike je v kasnejših letih narekoval nabavo gasilske cisterne, velik poudarek se je dajal vzgoji in izobraževanju mladih kadrov, mladine. Ob 60. obletnici društva je bil svojemu namenu predan tehnični avto WV Furgon, namenjen za izrecen prevoz moštva in opreme. Novi gasilski prapor smo razvili ob 65. Obletnici društva, v tehnično vozilo pa vgradili napravo Ifex, namenjeno za impulzno gašenje začetnih in avtomobilskih požarov. V zadnjih letih obstoja društva je bilo nabavljeno veliko nove, naprednejše gasilske opreme, izgradil se je tudi prizidek, kjer je nova, sodobna sejna soba ter priročen in praktičen nadstrešek, namenjen predvsem zabavam in piknikom na prostem. Dom se nenehno posodablja, preureja, v njega je vloženo ogromno prostovoljnega in humanitarnega dela, je stičišče vaškega dogajanja, športnih udejstvovanj mladih in družabnega življenja. Krasi ga vzgledno urejena okolica, v neposredni bližini so urejeni odprti športni objekti. Operativa je na tekmovalnem področju nanizala številne uspehe, velik izbor pokalov v gasilski dvorani pojasni vložek, ki ga je društvo namenilo temu področju. Danes je članstvo v društvu številčno, iz matične knjige je razbrati da šteje 9 pionirjev, 7 mladincev, 12 pripravnikov, 29 gasilcev operativcev, 75 prostovoljnih gasilcev, 22 veteranov in 6 podpornih članov. Ponosni smo na svojo gasilsko izobrazbeno strukturo, ki se odraža v 2 gasilcih, 11 gasilcih I. st. in 42 gasilcih II. st., čin NGČ imajo 4 člani, NGČ I. st. ima 5 članov, NGČ II. st. pa 7 članov, v društvu je en član s činom GČ, en član s činom GČ I. st. in 4 člani s činom GČ II. stopnje, zaslediti je tudi enega VGČ II. stopnje.

Delo marljivih rok in angažiranost številnih posameznikov je v 75 letih truda prevzelo velik izziv in odgovornost ter kot delujoča in aktivna generacija zanamcem zapušča velik društveni dar. Zgodovina časa je društvu postregla s številnimi padci in vzponi, toda društvo je preživelo, uspelo v rasti in razvoju ter doprinosu družbenemu življenju.


Ustanovni člani Prostovoljne gasilske čete Formin

Ustanovni člani Prostovoljne gasilske čete Formin

Prva motorna brizgalna ILO – 1937

Društvena kronika


Prapor PGD Formin

40. obletnica PGD Formin

Mlade članice PGD Formin – sedemdeseta leta

60. obletnica PGD Formin – 1996

60. obletnica PGD Formin – 1996

65. obletnica društva – 2001

65. obletnica društva – 2001

Obnovljeni stari gasilski dom