Vodstvena struktura društva

Na podlagi izvedenih društvenih volitev v mesecu februarju 2013 tvorijo aktualno vodstveno strukturo društva sledeči člani:

ZŠ. Ime Priimek Funkcija
1. Stanislav Rižnar Predsednik PGD
2. Mirko Klovar Namestnik predsednika PGD, blagajnik
3. Danilo Zebec Poveljnik PGD
4. Smiljan Horvat Namestnik poveljnika, član UO
5. Alen Bratuša Namestnik poveljnika, član UO 
6. Franc Meznarič Častni poveljnik, vodja desetin, član UO, član komisije za priznanja
7. Tamara Kelenc Članica UO, vodja žena
8. Ervin Horvat Član UO, tajnik
9. Jožef Bratuša Član UO
10. Evelina Možina Članica UO, članica komisije za priznanja
11. Sergeja Zebec Podpredsednica društva, predsednica komisije za kulturo
12. Marko Sok Član UO, vodja mladine
13. Zdravko Sok Član UO, gospodar
14. Alojz Kovačec Predsednik NO
15. Milorad Zrnič Član NO 
16. Anton Kokot  Član NO, predsednik komisije za veterane
17. Jožef Horvat Član NO
18. Milan Marin Član NO