CENIK za uporabo vaško gasilskega doma Formin

Najemnik-uporabnik DVORANSKI PROSTORI ZUNANJI DVORANSKI PROSTORI Z WC-jem
  Vaščan Formina   75,00 €/dan + stroški   45,00 €/dan + stroški
  Zunanji najemnik   150,00 €/dan + stroški   75,00 €/dan + stroški

Najemnina ne zajema stroškov elektrike, vodarine, plina, ogrevanja in dodatnega odvoza smeti. Te stroške je v kontekstu popisa potrebno plačati glede na dejansko porabo. V kolikor ste zainteresirani za uporabo vaško gasilskega doma Formin, je potrebno vložiti pisno vlogo na UO PGD Formin.