Hidrantno omrežje naselja Formin

Št. hidranta Vrsta Lokacija k.o. Formin Bližnji naslov Stanje oktober 2011 Stanje oktober 2012
       1. nadzemni parc.št. 526 cesta 602410 Ciril Horvat Formin 14/b slab pritisk (podzemni) deluje
2. nadzemni parc.št. 538 cesta 602410 Jožef Horvat Formin 12/b slab pritisk (podzemni) deluje
3. nadzemni parc.št. 100/1 cesta 602410 Matilda Veselič Formin 11 deluje deluje
4. nadzemni parc.št. *67 cesta 102040 Franc Sok Formin 1 deluje (podzemni) deluje
5. nadzemni parc.št. 20/2 cesta 102040 Alojz Horvat Formin 2/b deluje deluje
6. nadzemni parc.št. 19 cesta 102040 Alojz Kovačec Formin 4 deluje deluje
7. nadzemni parc.št. 118/28 cesta 102040 Marija Žuran Formin 5 deluje deluje
8. nadzemni parc.št. 497/1 cesta 102040 Darinka Kelenc Formin 8 deluje deluje
9. nadzemni parc.št. 133/8 cesta 102040 Darko Kolarič Formin 10/b deluje deluje
10. nadzemni parc.št. 119 cesta 102040 Marija Hunjet Formin 21/b deluje ne deluje, okvara ventila
11. nadzemni parc.št. 132/3 cesta 102040 Mirko Klovar Formin 21 okvara ventila v zemlji ne deluje, okvara ventila
12. podzemni parc.št. 496/3 pri hladilnici Ivan Kelenc Formin 32/c ne deluje, ni vode ne deluje, ni vode
13. nadzemni parc.št. 135/1 cesta 602-420 Ivan Bratuša Formin 31 deluje (zamenjan) deluje
14. podzemni parc.št. 128/8 cesta 102040 Marjan Meško Formin 33/a deluje deluje
15. podzemni parc.št. *55 cesta 102040 Ivan Dimitrovski Formin 36 slab pritisk zasut
16. nadzemni parc.št. 97/5 cesta 602-440 Milorad Zrnič Formin 39/a deluje deluje
17. nadzemni parc.št. 120/1 cesta 602-440 Slavko Muršič Formin 38/c deluje deluje
18. nadzemni parc.št. 128/5 cesta 602-440 Roman Hovnik Formin 37 deluje deluje
19. podzemni parc.št. 140/1 cesta 602-440 Dušan Leben Formin 35 deluje deluje (slab pritisk)
20. podzemni parc.št. 145/7 cesta 102060 Ivan Kelenc Formin 32/c poškodovan pokrov, slab pritisk poškodovan pokrov, slab pritisk
21. podzemni parc.št. 487/26 cesta 602-460 Rudolf Muhič Formin 40 poškodovan pokrov poškodovan pokrov, slab pritisk
22. podzemni parc.št. *38 cesta 602-470 Marta Zamuda Formin 48 deluje deluje
23. nadzemni parc.št. 491/2 cesta 602-470 Marija Šešek Formin 51 okvara gl. ventila deluje
24. nadzemni parc.št. 587 cesta 602-480 Franc Pukšič Formin 59 deluje deluje
25. podzemni parc.št. 638 cesta 602-490 Olga Sisinger Formin 54 ne deluje, poškodovan pokrov ne deluje, poškodovan pokrov
26.   nadzemni parc.št. 487/60 pri igrišču Gasilski dom Formin 44/a deluje deluje
27. podzemni parc.št. 480/1   Formin 45 zasut, ni možno najti zasut, ni možno najti
Hidrantno omrežje Formin – 2. stran
Hidrantno omrežje Formin – 2. stran