OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA

 • Ime društva: Društvo Koranti Forum,
 • Naslov: Formin 44/a, 2272 Gorišnica,
 • Kontakt: forum@gmail.com
 • Matična št. društva: 1370499,
 • Davčna št. društva: 75106779,
 • Transakcijski račun: 04202-0000795337, Nova KBM d.d.,
 • Leto ustanovitve: 2001,
 • Predsednik društva: Ervin Bratuša,
 • Podpredsednik društva: Marko Sok,
 • Članstvo: 57 članov,

 Ustanovni člani Društva Koranti Forum (11. januar 2001):

 • Robert Marin (predsednik),
 • Smiljan Horvat (podpredsednik),
 • Jernej Šacer (tajnik),
 • Dušan Emeršič (blagajnik),
 • Stanko Bratuša (član UO),
 • Mirko Klovar (član UO),
 • Tadej Kolarič (član UO),
 • Smiljan Kolarič (predsednik NO),
 • Roman Križnjak (član NO),
 • Sandi Ivanuša (član NO),
 • Vlado Prejac (disciplinska komisija),
 • Slavko Kokot (disciplinska komisija),
 • Roman Križnjak (disciplinska komisija),
 • Emil Marin (disciplinska komisija).

PROGRAMSKA NAČELA DRUŠTVA

Društvo deluje po naslednjih načelih :

 • v smislu etnografskega izročila zagotavlja ohranitev koranta, njegove celostne podobe in obredja,
 • krepi delovanje članstva na raznovrstnih kulturnih prireditvah in nastopih,
 • krepit osebnostno zavest glede etnografskega izročila,
 • razvija in krepi stike z drugimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki zasledujejo podobne interese,
 • deluje v skladu in interesi občine Gorišnica,
 • razvija in vzpodbuja množičnost članstva v društvu,
 • neguje in razvija kulturno zavest pri mladini in jo navaja na aktivno delovanje v društvu,
 • prireja srečanja ljubiteljev kurentovanja, ljudskih običajev in pustnih šeg,
 • skrbi za izvajanje ostalih aktivnosti, ki so v interesu članstva,
 • skrbi, da društveni angažma prispeva k prepoznavnosti in promociji kraja, iz katerega društvo izhaja,
 • skrbi, da je delo in delovanje društva v medijih predstavljeno sprotno, ažurno in strokovno.

AKTIVNOSTI IN DELOVANJE DRUŠTVA

Najpomembnejše aktivnosti društva v preteklosti:

 • srečevanje in krepitev članstva na rednih sestankih društva,
 • izvedba sejma korantove opreme in predstavitev zgodovine pustnih običajev,
 • izvedba občnih zborov,
 • ureditev matične knjige članstva,
 • izdelava in ureditev društvenega albuma v katerega se vlagajo in arhivirajo pomembnejše fotografije gostovanj, skupinskih fotografiranj ter obiskov prireditev,
 • gostovanja društva na Ptuju, Mariboru, Ljubljani, Domžalah, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Ivančni Gorici, Novem mestu, Dornbergu, Rogaški Slatini, Banovcih, na Hrvaškem, Markovcih, Bukovcih, Prlekiji, Radencih, Cirkulanah, Cvetkovcih in Dornavi,
 • obisk in pozdrav matične občine, obisk vaščanov Formina in okoliških vasi občine Gorišnica,
 • izdelava društvenega emblema in promocijskih daril,
 • tiskanje koledarjev,
 • kontaktiranje z lokalno skupnostjo, meddruštveno povezovanje,
 • nabava, popravilo, izmenjava društvenih rekvizitov,
 • 7. in 8. avgusta 2006 je bil udejanjen velik društveni podvig. Pet članska planinska odprava je pod vodstvom predsednika društva prinesla korantovo podobo na vrh Triglava. Odprava je z realizacijo projekta oddelala veliko delo. Namen projekta je bil v celoti uresničen, obeležiti 5. obletnico društva, zliti slovenske simbole v svojstvo korantove podobe ter prispevati k prepoznavnosti kraja iz katerega korant izhaja. Celotni projekt je bil močno medijsko podprt, članki o podvigu so bili objavljeni v časopisu Večer, Štajerski tednik, Novi mesečnik, pripravljena je bila tudi predstavitvena oddaja v sklopu občinske kabelske televizije. Fotografija, ki je bila posneta na vrhu Triglava, je bila s strani priznanega strokovnjaka ocenjena kot izredno kvalitetno fotografsko delo, objava o strokovni oceni je bila objavljena v časopisu Večer, fotografija pa razstavljena v prostorih Europarka v Mariboru,
 • vsakoletni društveni izlet (strokovna ekskurzija),
 • promocija društva v smislu nošenja enotno potiskanih majic, jaken in druge garderobe.