10. JUBILEJ DRUŠTVA KORANTI FORUM

Člani Društva Koranti Forum smo 21. januarja 2011 v vaško gasilskem domu na Forminu obeležili 10. obletnico društva. V vzdušju prijetnega večera in doživete simbolike je bil opravljen pregled preteklega delovanja in aktivnosti društva. Skrbno pripravljena in podana poročila so izpričevala delovno, zavzeto in požrtvovalno preteklo leto, dojemanje vsebine poročil je dajalo prizvok jubilejnemu občnemu zboru. Ustanovni občni zbor društva datira na 11. januar 2001, takratni ustanovni člani so zastavili usmeritvene smernice, cilje in prizadevanja v smislu ohranjanja pustnega lika koranta. Skupina je v neformalni obliki delovala že vrsto let prej, a potrebe in namere skupinskega udejstvovanja so privedle do uradne, društvene podobe. Danes matična knjiga članstva izkazuje 38 članov, ki v pretežni meri izhajajo iz Formina, preostali del članstva pa prihaja iz okoliških vasi občine Gorišnica. Društvo Koranti Forum skuša s svojim delovanjem ohraniti starodavno tradicijo, ljudske šege in običaje prednikov. Prvenstvena naloga društva je zagotoviti avtohtono podobo koranta, njegov lik in poslanstvo ter promocijsko prispevati k prepoznavnosti kraja iz katerega korant izhaja. Lik predstavlja velik prispevek k ohranitvi kulturne dediščine in etnografske zapuščine, doprinaša k rasti občinske in državne kulture. S svojo enkratnostjo in edinstveno podobo pooseblja nenavaden demonski subjekt, ki s svojo pojavnostjo v deželo prinaša pomlad, radost in veselje. Kamorkoli pride žanje spoštovanje, ljudje ga poznajo domala po vsem svetu, predstavlja enkratno promocijo naše občine in države. Temeljna ugotovitev 10. rojstnega dne društva se je v gotovosti nagibala v smeri, da je preteklo delovanje društva, številna gostovanja širom Slovenije in izven meja naše domovine, krepitev delovanja članstva na raznovrstnih kulturnih prireditvah in nastopih, negovanje in razvijanje kulturne zavesti, prirejanje srečevanj ljubiteljev ljudskih običajev in pustnih šeg ter navzočnost korantove oprave na vrhu Triglava leta 2006, prispevalo k prepoznavnosti matičnega kraja in občine. Člani društva Koranti Forum smo ponosni na svojo pojavnost, na urejen, slikovit in nazoren društveni mozaik delovanja, na ohranjanje tradicionalnega obiska domače in okoliških vasi ter krepitev osebnostne zavesti glede etnografskega izročila.

Vsem članom društva, šoferjem, baru Valek, gasilcem, vaščanom, nosilcem lokalne skupnosti ter zvestim in dobrodušnim sponzorjem je bila na jubilejnem občnem zboru izrečena spoštljiva zahvala za vložen trud in prizadevanja k delovanju društva. Posebno zahvalo za 10 letno aktivno delovanje in prispevek k rasti in razvoju društva so s strani aktualnega predsednika Ervina Bratuša prejeli ustanovni predsednik Robert Marin, tajnik Jernej Šacer in blagajnik Smiljan Horvat. Uradni zaključek občnega zbora je postregel s spodbudno in prijateljsko zdravico, vsi prisotni so izrazili polno mero osrečujočih občutij, da so znali in zmogli pripeljati društvo do zavidajočega nivoja. Doživeto je bilo izredno izkustveno obdobje, prepleteno s trenutki doživljanja korantove podobe v pravem, avtohtonem pomenu besede. Predsednik delovnega predsedstva je zaključil z mislijo, da naj prihajajoči pustni čas prinese vsem družabne, sproščujoče in navdušujoče trenutke, z željo, da se ob 20. obletnici snidejo v identičnem sestavu.

R. M.

10. občni zbor Društva Koranti Forum – 2011