PREDLOG VO FORMIN – julij 2018

V smislu izpostavljene idejne zasnove obnove, sanacije in arhitekturno-okoljske ureditve Kotnega mlina vključno s celotnim domačijskim kompleksom Sokove domačije na Forminu, v sled tehtne proučitve … Continue reading PREDLOG VO FORMIN – julij 2018