Pionirke in Pionirji v letu 2022

Leto 2022 se počasi izteka, kar pomeni, da so tudi gasilska tekmovanja za letos zaključena. Ko se ozremo nazaj, lahko brez problema rečemo, da smo v našem društvu bili na tem področju tudi letos zelo uspešni – še posebej kar se tiče naših najmlajših tekmovalcev.

S pripravami na tekmovanje GZ Gorišnica smo pričeli v začetku meseca maja. Mentorja Tadej in Tamara sva se potrudila in uspela za udeležbo zmotivirati dve enoti – poionirje in pionirke. Mladi gasilci so se vaj pridno udeleževali, kar se je pokazalo na občinskem tekmovanju. Obe ekipi sta si priborile udeležbo na regijskem tekmovanju. To pa je za nas vse pomenilo, da bomo pozno poleti morali nadaljevati z vajami. In tako smo tudi storili. Skupaj smo preživljali popoldneve na našem igrišču, kolikor nam je le čas dopuščal. Dnevi so hitro minevali in prišel je naš dan, sobota 24. september. Dan, ko so pionirji in pionirke zastopali naše društvo na poligonu v Ormožu. S ponosom, navdušenjem in tudi z malo strahu ter treme so pokazali česa so se naučili v preteklih mesecih. Ves ponos katerega so izžarevali na poligonih se je v trenutku prenesel na naju mentorja in z napetostjo smo skupaj čakali na rezultate. Ko smo jih dobili je bil ponos še toliko večji in navdušenje ogromno. Doseženi rezultati obeh ekip so zares odlični – pionirji so dosegli 16. mesto v najmočnejši konkurenci ( sodelovalo je 26 ekip ), pionirke pa so si z osvojenim 2. mestom zagotovile udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo potekalo prihodnje leto.

Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti vsem staršem, ki omogočate vašim otrokom vključevanje v naše društvo in izvajanje naših aktivnosti.

Zahvaljujeva se tudi celotnemu društvu, ki naju pri delu s pionirji in pionirkami podpira, saj se vsi dobro zavedamo, da brez podmladka društvo v bodoče ne more obstajati. Kot pravi stari rek : NA MLADIH SVET STOJI!

Mentorja Tadej Cimerman in Tamara Kelenc